+ Bucharest Digital Contest 1800Z-2059Z, Mar 16
+ RSGB FT4 Contest Series 2000Z-2130Z, Mar 16
+ CLARA Chatter Party 1700Z, Mar 17 to 1700Z, Mar 18 and
1700Z, Mar 21 to 1700Z, Mar 22
+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Mar 18
+ Phone Fray 0230Z-0300Z, Mar 18
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Mar 18 and
1900Z-2000Z, Mar 18 and
0300Z-0400Z, Mar 19
+ NAQCC CW Sprint 0030Z-0230Z, Mar 19
+ BCC QSO Party 1930Z-1959Z, Mar 19 (CW) and
2000Z-2029Z, Mar 19 (SSB) and
2030Z-2059Z, Mar 19 (RTTY)
+ NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Mar 20
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Mar 20
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Mar 20