+ BARTG HF RTTY Contest 0200Z, Mar 21 to 0200Z, Mar 23
+ Russian DX Contest 1200Z, Mar 21 to 1200Z, Mar 22
+ Virginia QSO Party 1400Z, Mar 21 to 0400Z, Mar 22 and
1200Z-2400Z, Mar 22
+ AGCW VHF/UHF Contest 1400Z-1700Z, Mar 21 (144) and
1700Z-1800Z, Mar 21 (432)
+ Feld Hell Sprint 2000Z-2159Z, Mar 21
+ UBA Spring Contest, SSB 0700Z-1100Z, Mar 22
+ NSARA Contest 1200Z-1600Z, Mar 22 and
1800Z-2200Z, Mar 22
+ SKCC Sprint 0000Z-0200Z, Mar 25
+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Mar 25
+ Phone Fray 0230Z-0300Z, Mar 25
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Mar 25 and
1900Z-2000Z, Mar 25 and
0300Z-0400Z, Mar 26
+ UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Mar 25
+ RSGB 80m Club Championship, SSB 2000Z-2130Z, Mar 26
+ NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Mar 27
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Mar 27
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Mar 27