+ QCX Challenge 1300Z-1400Z, Jul 27
+ RSGB FT4 Contest Series 1900Z-2030Z, Jul 27
+ QCX Challenge 1900Z-2000Z, Jul 27
+ Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Jul 28
+ QCX Challenge 0300Z-0400Z, Jul 28
+ RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Jul 28
+ Phone Fray 0230Z-0300Z, Jul 29
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Jul 29
+ CWops Mini-CWT Test 1900Z-2000Z, Jul 29
+ CWops Mini-CWT Test 0300Z-0400Z, Jul 30
+ RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Jul 30
+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jul 31
+ NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jul 31
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jul 31
August 2020
+ Batavia FT8 Contest 0000Z, Aug 1 to 2359Z, Aug 2
+ 10-10 Int. Summer Contest, SSB 0001Z, Aug 1 to 2359Z, Aug 2
+ European HF Championship 1200Z-2359Z, Aug 1
+ WAB 144 MHz Low Power Phone 1400Z-1800Z, Aug 1
+ RTTYOPS Weekend Sprint 1600Z-1959Z, Aug 1
+ ARRL 222 MHz and Up Distance Contest 1800Z, Aug 1 to 1800Z, Aug 2
+ North American QSO Party, CW 1800Z, Aug 1 to 0559Z, Aug 2
+ SARL HF Phone Contest 1400Z-1700Z, Aug 2