A lire sur le site de WA7BNM

+ ARRL Sweepstakes Contest, SSB 2100Z, Nov 20 to 0300Z, Nov 22
+ Homebrew and Oldtime Equipment Party 1300-1500Z, Nov 21 (40m) and
1500-1700Z, Nov 21 (80m)
+ FISTS Sunday Sprint 2100Z-2300Z, Nov 21
+ Run for the Bacon QRP Contest 2300Z, Nov 21 to 0100Z, Nov 22
+ K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Nov 22
+ Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Nov 23
+ RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Nov 23
+ SKCC Sprint 0000Z-0200Z, Nov 24
+ Phone Weekly Test – Fray 0230Z-0300Z, Nov 24
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Nov 24
+ CWops Mini-CWT Test 1900Z-2000Z, Nov 24
+ UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Nov 24
+ CWops Mini-CWT Test 0300Z-0400Z, Nov 25
+ CWops Mini-CWT Test 0700Z-0800Z, Nov 25
+ RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Nov 25
+ EACW Meeting 1900Z-2000Z, Nov 25
+ RSGB 80m Autumn Series, CW 2000Z-2130Z, Nov 25
+ NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Nov 26
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Nov 26
+ K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Nov 26
+ CQ Worldwide DX Contest, CW 0000Z, Nov 27 to 2400Z, Nov 28
+ K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Nov 29
+ QCX Challenge 1300Z-1400Z, Nov 29
+ QCX Challenge 1900Z-2000Z, Nov 29
+ RSGB FT4 Contest Series 2000Z-2130Z, Nov 29