http://www.news.urc.asso.fr/wp-content/uploads/2014/01/WA7BNM.gif

A lire sur le site de WA7BNM

+ WAB 144 MHz Low Power Phone 1000Z-1400Z, Jul 14
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Jul 16 and
1900Z-2000Z, Jul 16 and
0300Z-0400Z, Jul 17
+ RSGB 80m Club Championship, SSB 1900Z-2030Z, Jul 16
+ NAQCC Straight Key/Bug Sprint 0030Z-0230Z, Jul 17
+ QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jul 17